Ingen bild
Namn Niklas Bougt
Politiskt parti (V)
E-post2 Niklas.Bougt@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Valberedningen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2017-04-24 - 2018-12-31