Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Emil Holmlund
Politiskt Parti
Mobil
0735378011
E-post
Emil.Holmlund@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31