Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Kamile Ünver
Politiskt Parti
(S)
E-post
Kamile.Unver@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2023-01-01 - 2023-10-15
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2023-01-01 - 2023-10-09
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Huddinges funktionshinderråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31