Ingen bild
Namn Olov Hamilton
Politiskt parti (V)
E-post2 Olov.Hamilton@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2019-01-01 - 2021-10-03