Erling Karlsson
Namn Erling Karlsson
Politiskt parti (S)
E-post2 erling.karlsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Mälardalsråd   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
SRV Återvinning AB, styrelse   2015-04-16 - 2019-04-16
SRV Återvinning AB, styrelse   2014-01-13 - 2015-04-23
Särskild budgetberedning för Huddinge kommuns revisorer   2015-01-01 - 2015-01-12
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20