Ingen bild
Namn Bengt Sundbaum
Politiskt parti (C)
E-post2 Bengt.Sundbaum@huddinge.se
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period