Ingen bild
Namn Viveka Birgersdotter
Politiskt parti (DP)
E-post2 Viveka.Birgersdotter@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period