Ingen bild
Namn Seija Gregor
Politiskt parti (S)
E-post2 Seija.Gregor@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period