Ingen bild
Namn Emma Rosengren
Politiskt parti (V)
E-post2 Emma.Rosengren@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Klimat- och stadsmiljönämnden   2019-01-01 - 2019-09-29