Ingen bild
Namn Malin Aspö
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Trygghets- och delaktighetsberedning   2019-04-03 - 2021-03-30