Ingen bild
Namn Birger Winsa
Politiskt parti (S)
E-post2 Birger.Winsa@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period