Ingen bild
Namn Lars Höglund
Politiskt parti (M)
E-post2 lars.hoglund@huddinge.se
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2021-02-08 - 2021-12-31