Ingen bild
Namn Roksana Schnittger
Politiskt parti (KD)
E-post2 Roksana.Schnittger@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period