Ledamöter i Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  


1 av 1