Ledamöter i Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ellinor Avsan   (M)      Ombud  
Vakant   -      Ersättare för ombud  


1 av 1