Ledamöter i Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christian Ottosson   (C)      Ombud  
Yossi Sigal   (S)      Ersättare för ombud  


1 av 1