Ledamöter i Miljöberedningen

Mandatperiod
Sekreterare Maria Sundblad
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christian Ottosson   (C)      Ordförande  
Marica Lindblad   (MP)      1:e vice ordf  
Ellinor Avsan   (M)      2:e vice ordf  
Christina Axelsson   (S)      Ledamot  
Yosef Sigal   (S)      Ledamot  
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ledamot  
Patrik Willingstam   (DP)      Ledamot  

Diana Molinsky   (M)      Ersättare  
Cecilia Sundberg   (M)      Ersättare  
Markus Mattila   (S)      Ersättare  
Birgitta Ljung   (MP)      Ersättare  
Millaray Rubilar   (V)      Ersättare  
Leila Hellsten   (KD)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  


1 av 1