Ledamöter i Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ombud  
Magdalena Bosson   Huddinge kommun      Ersättare för ombud  


1 av 1