Ledamöter i Stockholm Vatten AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ombud  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ersättare för ombud  
Magdalena Bosson   Huddinge kommun      Ersättare för ombud  


1 av 1