Ledamöter i Södertörns Energi AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)      Ombud  
Britt Björneke   (V)      Ersättare för ombud  
Hans Nyström   Huddinge kommun      Ersättare för ombud  


1 av 1