Ledamöter i Södertörns Energi AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ombud  
Magdalena Bosson   Huddinge kommun      Ersättare för ombud  
Vakant   (MP)      Ersättare för ombud  


1 av 1