Ledamöter i Inera AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Hans Nyström   Huddinge kommun      Ersättare för ombud  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ombud  


1 av 1