Ledamöter i Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christian Ottosson   (C)      Ordförande  
Jennifer Lind   (M)      1:e vice ordf  
Anders Lönroth   (MP)      2:e vice ordf  
Thomas Hanbo   (DP)      Ledamot  

Björn Karlsson   M      Ersättare  
Tove Madsen   (L)      Ersättare  
Christian Stulen   (HP)      Ersättare  
Yvonne Wahlström   (S)      Ersättare  
Helena Perkkalainen   (V)      Ersättare  


1 av 1