Ledamöter i Tyresåns Vattenvårdsförbund, lekmannarevision

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Eva-Li Prades   (S)      Lekmannarevisor  
Lars Blomkvist   (L)   Huddinge   Ersättare för lekmannarevisor  


1 av 1