Ledamöter i Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Eva Carlsson-Paulsén   (M)      Ordförande  
Rasmus Lenefors   (S)      Vice ordförande  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ledamot  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ledamot  
Nujin Alacabek   (V)      Ledamot  


1 av 1