Ledamöter i Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christina Eklund   (M)   Segeltorp   Ordförande  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ledamot  
Rasmus Lenefors   (S)      Ledamot  


1 av 1