Ingen bild
Namn Petra Asplund Eriksson
Politiskt parti -
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Inera AB, ombud  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
SKL Kommuntus AB, ombud  
SRV Återvinning AB, ombud  
Stockholm Vatten AB, ombud  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Södertörns Energi AB, ombud  
Vårljus AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period