Rikard Lingström
Namn Rikard Lingström
Politiskt parti (S)
E-post2 Rikard.Lingstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2017-11-06
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Mälardalsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14