Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Olof Oskarsson
Politiskt Parti
(C)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommunrevision
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.