Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Peter Borovszky
Politiskt Parti
E-post
peter.borovszky@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.