Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Thomas Hagsten
Politiskt Parti
(L)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.