Ingen bild
Namn Gertie Lux
Politiskt parti (V)
Mobil 073 101 10 63
E-post1 gertie.lux@bredband.net
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2016-12-13 - 2017-02-13
Kommunrevision   2019-01-01 - 2019-04-11
Kommunrevision   2016-02-08 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31