Marianne Broman
Namn Marianne Broman
Politiskt parti (MP)
E-post2 Marianne.Broman@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Socialnämnden  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2013-06-11 - 2014-10-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2017-09-11 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2016-10-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige   2013-03-20 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Stockholms Södra djurförsöksetiska nämnd   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31