Carin Dagsberg
Namn Carin Dagsberg
Politiskt parti (M)
Mobil 076 213 96 06
E-post1 carin.dagsberg@bredband.net
E-post2 carin.dagsberg@huddinge.se
Adress Sjödalsvägen 20 
Postnummer 141 47
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Äldreomsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31