Ingen bild
Namn Bengt Eliasson
Politiskt parti (S)
E-post2 Bengt.Eliasson@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljönämnden   2014-01-13 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-05-11 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31