Ingen bild
Namn Jenny Hansson Magnvall
Politiskt parti (M)
E-post2 Jenny.Hansson-Magnvall@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31