Ingen bild
Namn Arpana Chauhan
Politiskt parti (M)
E-post2 Arpana.Chauhan@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31