Förtroendevald

Fotografi av Leif Dyrvall
Namn
Leif Dyrvall
Politiskt Parti
E-post
Leif.Dyrvall@huddinge.se
Adress
Rondovägen 184
Postnummer
142 42
Ort
Skogås
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Valberedningen
Valnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 25 av 25.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-11-04 - 2022-02-01
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-11-11 - 2022-03-10
Demokratiberedningen 2016-01-01 - 2016-12-31
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2012-09-10 - 2014-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2011-02-21 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2017-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2016-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2015-12-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 - 2016-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-01-27 - 2016-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-12 - 2014-12-31
Nätverket Healthy Cities 2016-01-27 - 2018-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Tillsynsnämnden 2016-02-08 - 2018-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2017-11-06 - 2018-10-14
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2011-09-12 - 2014-12-31