Leif Dyrvall
Namn Leif Dyrvall
Politiskt parti (DP)
E-post1 Leif.Dyrvall@huddinge.se
Adress Rondovägen 184 
Postnummer 142 42
Ort Skogås
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Nätverket Healthy Cities  
Tillsynsnämnden  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-01-01 - 2016-12-31
Grundskolenämnden   2012-09-10 - 2014-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2011-02-21 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2016-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2015-12-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-01-27 - 2016-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2016-01-27 - 2016-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2011-09-12 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Valnämnden   2011-09-12 - 2014-12-31