Ingen bild
Namn Pia Berkman
Politiskt parti (KD)
E-post2 Pia.Berkman@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2019-01-01 - 2020-05-17
Förskolenämnden   2012-02-13 - 2014-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2016-11-23 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2017-07-05 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Socialnämnden   2015-01-01 - 2015-12-31
Valberedningen   2018-10-15 - 2020-02-09
Valberedningen   2017-09-11 - 2018-10-14