Ingen bild
Namn Pia Berkman
Politiskt parti (KD)
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Kommunfullmäktige  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2012-02-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Socialnämnden   2015-01-01 - 2015-12-31