Johanna Bergman
Namn Johanna Bergman
Politiskt parti (M)
E-post1 Johanna.Bergman@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2017-06-12
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31