Ingen bild
Namn Lars Andersson
Politiskt parti (DP)
E-post2 Lars.Andersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2011-02-07 - 2014-10-31
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2011-12-05 - 2014-10-14