Ingen bild
Namn Eva Sjödin
Politiskt parti (M)
Mobil 070 878 98 90
E-post1 eva@jsmab.se
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Huge Fastigheter AB, revision   2015-04-25 - 2017-11-17
Kommunrevision   2019-01-01 - 2019-08-31
Kommunrevision   2015-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem   2015-01-12 - 2018-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Valnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31