Ingen bild
Namn Lars Blomkvist
Politiskt parti (L)
Telefon 08 774 20 82
Mobil 070 239 18 75
E-post1 larsroland.blomkvist@gmail.com
Adress Flintvägen 15 
Postnummer 141 34
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Kommunrevision  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, lekmannarevision  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision   2016-03-14 - 2019-04-01
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision   2011-02-07 - 2015-03-31
Huge Bostäder AB, lekmannarevision   2016-03-14 - 2019-04-01
Kommunrevision   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunrevision   2011-01-01 - 2014-12-31