Ingen bild
Namn Carl-Gustaf Carlsson
Politiskt parti (S)
E-post2 Karl.Carlsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31