Margareta Forsell
Namn Margareta Forsell
Politiskt parti (L)
E-post2 Margareta.Forsell@huddinge.se
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2013-09-09 - 2014-10-31
Demokratiberedningen   2016-01-01 - 2017-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2019-01-01 - 2019-08-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2015-03-19 - 2015-12-31
Socialnämnden   2013-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Äldreomsorgsnämnden   2017-02-13 - 2018-06-18
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2015-03-16