Ingen bild
Namn Johan Hedström
Politiskt parti (C)
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21