Ingen bild
Namn Johan Hedström
Politiskt parti (C)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Södertörns Energi AB  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31