Lisa Alexandersson
Namn Lisa Alexandersson
Politiskt parti (C)
Mobil 073 923 40 20
E-post2 lisa.alexandersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2013-02-11 - 2014-12-31
Gymnasienämnden   2017-11-06 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2017-11-06
Huddinges brottsförebyggande råd   2013-11-25 - 2014-02-28
Huddinges funktionshinderråd   2013-11-25 - 2014-02-28
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2018-10-15 - 2020-02-09
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2016-09-12
Kommunstyrelsen   2013-12-01 - 2014-02-28
Planerings- och personalutskottet   2013-11-25 - 2014-02-28