Shewen Nysmed
Namn Shewen Nysmed
Politiskt parti (S)
Mobil 076-210 10 44
E-post2 shewen.nysmed@huddinge.se
Adress Vistaberg allé 73 
Postnummer 141 68
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-12-05
Huddinges brottsförebyggande råd   2012-11-26 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2022-07-01 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2018-02-04 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2017-11-06 - 2018-02-04
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2017-11-06
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem   2015-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem   2013-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen   2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen   2017-03-27 - 2018-10-14