Ingen bild
Namn Toralf Nilsson
Politiskt parti Huddinge kommun
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31
Kommentusgruppen AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-14