Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (C)
   
Uppdrag
SRV Återvinning AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2016-09-12 - 2017-03-27
Grundskolenämnden   2017-09-11 - 2017-11-06
Grundskolenämnden   2015-10-12 - 2016-09-12
Grundskolenämnden   2015-09-14 - 2015-10-12
Gymnasienämnden   2016-11-14 - 2017-03-27
Gymnasienämnden   2015-09-14 - 2015-10-12
Gymnasienämnden   2013-03-04 - 2013-06-11
Kommunfullmäktige   2017-04-24 - 2017-05-09