Ingen bild
Namn Sofia Knutz
Politiskt parti (L)
E-post2 Sofia.Knutz@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2016-02-11 - 2018-12-31
Miljönämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2016-02-08