Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-11-02 - 2016-02-08
Grundskolenämnden   2019-04-11 - 2019-09-29
Huddinges brottsförebyggande råd   2018-10-03 - 2018-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2018-08-20 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2018-08-20 - 2018-09-06
Kommunfullmäktige   2017-09-11 - 2017-09-21
Kommunfullmäktige   2017-03-27 - 2017-04-11
Kommunfullmäktige   2017-02-13 - 2017-02-28
Kommunfullmäktige   2016-12-05 - 2016-12-13
Kommunfullmäktige   2016-09-12 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige   2014-05-12 - 2014-06-04
Kommunrevision   2019-04-11 - 2019-09-29
Kultur- och fritidsnämnden   2018-08-20 - 2018-10-15
Socialnämnden   2019-01-01 - 2019-02-11